NL
Menu

FAQ

Particulier

1. Hoe lang gaan de SunDisc collectoren mee?

In 2000 zijn de eerste collectoren door SunDisc geleverd. Tot nu toe zijn er geen collectoren
vervangen en de verwachting is dan ook dat de levensduur van de huidige SunDisc collector
(met recyclebare dubbelwandige onderschaal – geleverd vanaf 2004) de 30 jaar ruim zal
overschrijden.

2. Hoeveel jaren garantie krijg ik op de SunDisc collectoren?

SunDisc geeft 10 jaren garantie op haar zonnecollectoren.

3. Ik vind ze mooi, welke opstelling zijn er mogelijk om collectoren zichtbaar neer te leggen?

Voor de verschillende mogelijkheden voor het opstellen van onze collectoren willen wij u graag verwijzen naar de button Opstellingen.

4. Ik vind ze niet mooi, wat nu?

U kunt zich voorstellen dat SunDisc wat moeite heeft met deze vraag. Wellicht zult u het systeem meer gaan waarderen als u ondervindt hoe goed het functioneert. Verder kunt u onder de button Opstellingen een aantal praktische oplossingen vinden hoe u de collectoren aan het zicht kunt onttrekken.

Opstellingen.

5. Is het SunDisc systeem duurder dan andere systemen?

Per m2 is een SunDisc systeem duurder dan vergelijkbare systemen. Door het hoge rendement van de SunDisc collector hebt u echter minder (dak) oppervlak nodig. Daarnaast is een SunDisc systeem door zijn eenvoud snel te plaatsen waardoor uiteindelijk een SunDisc systeem niet duurder is dan een vergelijkbaar systeem.

6. Is het SunDisc systeem ook geschikt voor een binnenbad?

Uiteraard kan een SunDisc systeem ook gebruikt worden voor het ondersteunen van verwarmingstoestellen die het water van binnenbaden verwarmen. Zeker ook omdat overdekte baden geen voordeel hebben van direct ingestraald zonlicht. Doordat bij binnenbaden over het algemeen de watertemperatuur op een hoger niveau gehouden wordt zal echter het rendement van elk willekeurig zonne-energie systeem lager zijn en daardoor de terugverdien tijd langer. Het water komt immers de collector in met een hogere temperatuur in vergelijking tot buitenbaden.
Het SunDisc systeem kan ook uitstekend gebruikt worden voor het voorverwarmen van suppletiewater.

7. Kan ik subsidie krijgen?

Aangezien zonne-energie systemen voor het verwarmen van zwembadwater economisch rendabel zijn, heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen op dit ogenblik geen subsidie te verstrekken voor dit soort systemen. Voor profit organisaties zijn er subsidie mogelijkheden zoals de EIA.

8. Wat is de terugverdientijd?

Indien het systeem correct gedimensioneerd en aangelegd is bedraagt de terugverdientijd ongeveer 5 jaar. Een en ander afhankelijk van de kosten voor de aanleg.
Uitgaande van 1800m3 gas per seizoen.
Per m3 €1,39(particulier, prijspeil november 2023, zwembad 8 x 4, afgedekt) x 900 = €1251 besparing per seizoen.
Voor een goede vergelijking van de kosten voor een verwarmingsysteem dat gebruik maakt van conventionele energiedragers zoals gas, olie, electriciteit of een SunDisc zonnesysteem, moeten uiteraard ook de kosten voor de aanleg, onderhoud en de levensduur van de diverse systemen in ogenschouw genomen worden. Een onafhankelijk advies bureau heeft vastgesteld dat wij u met deze manier van zwembadverwarming het hoogste rendement per m2 kunnen bieden.
Onze dealer kan u desgewenst hierover nader informeren.

9. Wat is het voordeel ten opzichte van andere systemen?

Het grote voordeel van een SunDisc systeem is de levensduur, de vele opstellingsmogelijkheden en het hoge rendement. Door het hoge rendement hebt u minder (dak) oppervlak nodig in vergelijking met andere systemen. Een bijkomend voordeel is dat bijvoorbeeld bij een dakrenovatie de collectoren gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Andere systemen, welke bijvoorbeeld vastgelijmd worden hebben dit voordeel niet.

10. Wat is het voordeel van het SunDisc systeem ten opzichte van een warmtepomp?

Ondanks het feit dat een warmtepomp een hoog rendement heeft zal deze toch een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruiken. Daarnaast kan, afhankelijk van het systeem, de geluidsproductie hoog zijn en is de levensduur aanzienlijk korter in vergelijking met een SunDisc systeem. Wist u dat een warmtepomp een COP heeft van ongeveer 5 en een SunDisc systeem met 3 collectoren een COP van ongeveer 17. Bij de grotere systemen loopt de COP zelfs op tot boven de 60. Uiteraard heeft een warmtepomp het voordeel dat tijdens een periode van slecht weer uw zwembad op temperatuur blijft. Dat voordeel gaat dan wel gepaard met een hogere energie rekening.
Zodra het weer na een periode van lage temperaturen verbetert, zal het SunDisc systeem slechts 1 tot 2 dagen nodig hebben om uw zwembadwater weer op een aangename temperatuur te brengen.
In het document het Rendement (zie downloads) kunt u middels de grafieken inzicht krijgen wat het temperatuurverloop is over drie seizoenen.

11. Heb ik naast de SunDisc collectoren ook een afdekking nodig?

Voor een hoog comfort adviseert SunDisc ook te investeren in enige vorm van afdekking. Hierdoor zal in het voor- en naseizoen (koude nachten) voorkomen worden dat de energie die de zonnecollectoren opgewekt hebben gedurende de nacht niet deels verloren gaat.

12. Hoe snel wordt het zwembadwater warm?

Indien het systeem correct gedimensioneerd en aangelegd is zal uw zwembadwater in het voorjaar ongeveer 3 graden C per dag stijgen. Daarvan verliest u gedurende de nacht 0,5 tot 1 graden C zodat uw netto rendement 2 tot 2,5 graden C per dag bedraagt (afgedekt zwembad).

13. Hoeveel langer kan ik comfortabel zwemmen?

Indien het systeem correct gedimensioneerd en aangelegd is zal uw zwemseizoen verdubbelen. Hiermee willen wij zeggen dat indien u normaal gesproken, zonder verwarming bij x°C zwemt en uw bad gedurende 8 weken die temperatuur bereikt, u bij gebruik van een SunDisc systeem 16 weken van uw zwembad gebruik kunt maken.
In de wetenschap dat u met een comfortabelere temperatuur een heerlijke duik in uw zwembad kunt nemen.

14. Hoeveel SunDisc collectoren heb ik nodig?

Uiteraard is hier de mate van gewenst comfort van belang. Als vuistregel stelt SunDisc dat u voor het verdubbelen van uw zwemseizoen een minimale dekking nodig heeft van 30% van het zwembad oppervlak als het zwembad afgedekt is en 40% van de oppervlakte van uw zwembad als het zwembad niet is afgedekt. Indien deze percentages gehanteerd worden zal uw zwembadwater gemiddeld 7 graden hoger zijn ten opzichte van een onverwarmd bad. Reken zelf uit hoeveel u nodig heeft.

15. Is de diepte van het zwembad belangrijk?

Nee, de diepte van het zwembad is niet belangrijk voor het bepalen van het aantal collectoren aangezien 95% van het warmteverlies (door verdamping en uitstraling) plaatsvindt aan het oppervlak. Een diep zwembad zal langer nodig hebben om op temperatuur te komen maar zal ook langer op temperatuur blijven.

16. Kan ik minder collectoren aanschaffen dan geadviseerd?

Ja, maar dat adviseren wij uiteraard niet omdat u dan waarschijnlijk niet tevreden zult zijn. Wel is het eenvoudig mogelijk in een later stadium een extra collector aan te schakelen. Hierbij is het van belang dat onze dealer bij de aanleg rekening houdt met eventuele uitbreiding.
Dit door de diameter van de aan- en afvoerleidingen zo te dimensioneren dat een groter aantal zonnecollectoren aangesloten kan worden.
En een pomp te installeren met voldoende capaciteit voor een groter aantal collectoren.

17. Moeten de SunDisc collectoren in de winter watervrij gemaakt worden?

Nee, de collectoren hoeven, in tegenstelling tot andere systemen niet droog geblazen te worden. Het volstaat om ze middels de hiervoor bestemd aftapkranen leeg te laten lopen.

18. Waarom heb ik een SunDisc regeling nodig?

De SunDisc elektronische regeling is een wezenlijk onderdeel van het SunDisc zonneverwarming systeem doordat deze ervoor zorgt dat het hoge rendement van de collectoren ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het verwarmen van uw zwembad.
De regeling meet bijvoorbeeld tot op 0.1graden C nauwkeurig de temperatuur. Zonder deze regeling hebt u meer collectoren nodig hetgeen duurder is dan de aanschaf van een regeling.

19. Wat is het voordeel als ik meer SunDisc collectoren aanschaf dan geadviseerd?

Het grootste voordeel is dat uw bad dan sneller op de gewenste temperatuur is. Tevens zal uw bad een hogere temperatuur bereiken waarbij wij echter willen opmerken dat onze klanten het effect daarvan minder belangrijk vinden in vergelijking tot de snellere opwarming.

20. Wanneer moet ik het systeem aanzetten?

SunDisc adviseert u het systeem 2 tot 3 weken voor aanvang van het seizoen in werking te stellen zodat die periode gebruikt kan worden voor het aanwarmen van uw zwembad, zodat u tijdig kunt genieten.

Zakelijk

1. Hoe lang gaan de SunDisc zonnecollectoren mee?

In 2000 zijn de eerste collectoren door SunDisc geleverd. Tot nu toe zijn er geen collectoren vervangen en de verwachting is dan ook dat de levensduur van de huidige SunDisc collector (met recyclebare dubbelwandige onderschaal – geleverd vanaf 2004) de 30 jaar ruim zal overschrijden.

2. Hoeveel jaren garantie krijg ik op de SunDisc collectoren?

SunDisc geeft 10 jaren garantie op haar zonnecollectoren.

3. Is het SunDisc systeem duurder dan andere systemen?

Per m2 is een SunDisc systeem duurder dan vergelijkbare systemen. Door het hoge rendement van de SunDisc collector hebt u echter minder (dak) oppervlak nodig. Daarnaast is een SunDisc systeem door zijn eenvoud snel te plaatsen waardoor uiteindelijk een SunDisc systeem niet duurder is dan een vergelijkbaar systeem.

Een onafhankelijk advies bureau heeft vastgesteld dat wij u met deze manier van zwembadverwarming het hoogste rendement per m2 kunnen bieden.

4. Kan ik subsidie krijgen?

U kunt profiteren van een subsidie als u een ondernemer bent die in Nederland belastingplichtig is voor inkomsten- of vennootschapbelasting en voor eigen rekening feitelijk een onderneming drijft. Hieraan zijn strikte regels verbonden en is de aanvraag gerelateerd aan een kort tijdpad. SunDisc zal u indien gewenst, daarvoor de nodige informatie verstrekken.

5. Wat is de terugverdientijd?

Indien het systeem correct gedimensioneerd en aangelegd is bedraagt de terugverdientijd op
dit moment (feb 2024) tussen de 4 en 5 ½ jaar.

Een rekenvoorbeeld:

Per collector wordt er per seizoen tussen de 200 en 250m³ gas bespaard. Bij een prijs van €
1,30/m³ en een besparing van 200m³ zal de terugverdien tijd ongeveer 5 ½ jaar bedragen.

Bij een besparing van 250m³ per seizoen en een gasprijs van € 1,50/m³ zal de terugverdien
tijd ongeveer 4 jaar bedragen.

De hoeveelheid opgewekte energie zal aanzienlijk hoger zijn omdat het zonnecollectoren
systeem doorgaat daar waar een thermostaat het verwarmingstoestel uitschakelt. Zodoende
wordt er energie gebufferd om een slecht weer periode te kunnen overbruggen.

6. Is de diepte van het zwembad belangrijk?

Nee, de diepte van het zwembad is niet belangrijk voor het bepalen van het aantal collectoren aangezien 95% van het warmteverlies (door verdamping en uitstraling) plaatsvindt aan het oppervlak. Een diep zwembad zal langer nodig hebben om op temperatuur te komen maar zal ook langer op temperatuur blijven.

7. Moeten de SunDisc collectoren in de winter watervrij gemaakt worden?

Nee, de collectoren hoeven, in tegenstelling tot andere systemen niet droog geblazen te worden. Het volstaat om ze middels de hiervoor bestemd aftapkranen leeg te laten lopen of wel drukvrij te maken.

8. Heb ik naast de SunDisc collectoren ook een afdekking nodig?

Voor een hoog comfort adviseert SunDisc ook te investeren in enige vorm van afdekking. Hierdoor zal in het voor- en naseizoen (koude nachten) voorkomen worden dat de energie die de zonnecollectoren opgewekt hebben gedurende de nacht niet deels verloren gaat.

Techniek

1. Hoe groot is de kans op lekkage?

De kans op lekkage is zeer gering. Dit komt doordat onze dealers gebruik maken van de spiegellas techniek voor het aanleggen van de aan- en afvoerleidingen. Bij deze techniek worden de verbindingen versmolten. Hierdoor ontstaat er een sterke en betrouwbare verbinding. Wij raden u echter aan bij aanvang van het seizoen (in werking stellen van het systeem) de verbindingen te controleren.

2. Hoe groot is een SunDisc collector?

De SunDisc collector is 2.30m in diameter en heeft een netto oppervlak van 3.81 m2.

3. Hoe warm kunnen de SunDisc collectoren worden?

Metingen in de praktijk hebben aangetoond dat de collectoren onder extreme omstandigheden en een uitgeschakelde collectorpomp een temperatuur van ruim 70 graden C kunnen bereiken.

4. Hoe wordt de vorming van schadelijke bacteriën in de collectoren tegen gegaan?

Alle SunDisc regelingen zijn uitgerust met een voorziening die er voor zorgt dat het water in de collectoren ververst wordt. Dit gebeurt met ontsmet zwembadwater als de collectorenpomp 24 uur niet gedraaid heeft. Deze situatie kan zich voordoen tijdens een periode van slecht weer. Of als de maximum ingestelde bassin temperatuur is overschreden.

5. Ik wil meer technische gegevens, waar kan ik deze vinden?

Zie onze download ‘het Rendement’ op onze website of raadpleeg een van onze, op de site vermelde dealers. Of neem contact op met SunDisc

6. Kan er schade aan de collectoren ontstaan en kunnen ze gerepareerd worden?

SunDisc heeft slechts één keer in de afgelopen 25 jaar een schadegeval geconstateerd, waarbij de op het bitumen dak gelegen collectoren zijn beschadigd. Dit kwam doordat in de directe nabijheid van de collectoren werd gelast en geslepen. Alhoewel de collectoren slagvast zijn kan uiteraard door vandalisme schade ontstaan. Afhankelijk van de mate van beschadiging kan deze eenvoudig hersteld worden.

7. Kan ik de gasbesparing uitlezen?

Bij de SunDisc Smartline regeling kunt u de hoeveelheid gegenereerde energie uitlezen. U kunt dit in m3 gas of kWh uitlezen. De SunDisc Slimline regeling biedt deze mogelijkheid niet.

8. Kan ik het systeem zelf aanleggen?

Ja, met een technische achtergrond is dit mogelijk. Wij raden u echter aan om het systeem door een van onze gespecialiseerde dealers aan te laten leggen. Dit is omdat zij alle ins- en outs van het systeem kennen. Zij gebruiken de spiegellas methode voor het maken van de verbindingen welke benodigd zijn in de aan- en afvoer leidingen.

9. Kunnen de collectoren ook op een schuin dak of een pannen dak gesitueerd worden?

Ja, als het dak vlak en op het Zuiden gericht is, kunnen de collectoren op een schuin dak geplaatst worden. De hellingshoek mag maximaal 15 graden bedragen. Tot slot moeten de collectoren vastgezet worden om “wandelen” tegen te gaan.

De collectoren kunnen niet op een pannen dak geplaatst worden.

10. Kunnen de SunDisc collectoren verstopt raken?

Nee, bij normaal gebruik van de pomp zullen de collectoren niet kunnen verstoppen. In vergelijking tot de openingen van het haarfilter in de collectorpomp is de doorlaat in de collectorbuis veel groter.

11. Moeten de SunDisc collectoren verankerd worden?

Nee, het is niet nodig de collectoren te verankeren. Alleen als de wind de collectoren aan de onderkant kan optillen moeten de collectoren verankert worden. Bijvoorbeeld bij een parasol opstelling of een open pergola. Dit kan eenvoudig gedaan worden door de flensrand te verankeren met de pergola.

12. Waarom heb ik een extra pomp nodig voor de collectoren?

De SunDisc collectoren hebben een bepaalde hoeveelheid water per minuut nodig (het debiet oftewel collector flow) om optimaal te functioneren. De filterpomp kan hieraan niet voldoen.
Gedurende de aan te warmen periode in het voorjaar is het niet nodig de filterpomp gedurende 8 uur per dag in werking te hebben. Immers zwemt u doorgaans niet in de aanwarmperiode, waardoor het water niet of nauwelijks vervuilt. Dit heeft een gunstig effect op uw energieverbruik.
Het benodigd vermogen voor de collectorpomp is veel lager in vergelijking tot de filterpomp.