Zoekknop
Nederlandse vlagItaliaanse vlag

FAQ

1. Hoe lang gaan de SunDisc zonnecollectoren mee?

De levensduur van de huidige SunDisc collector (met recyclebare dubbelwandige onderschaal) is minimaal 30 jaar. Meer waarschijnlijk is dat de levensduur de 50 jaar overstijgt.

2. Hoeveel jaren garantie krijg ik op de SunDisc collectoren?

SunDisc geeft 10 jaren garantie op haar zonnecollectoren.

3. Ik vind ze mooi, welke opstelling zijn er mogelijk om collectoren zichtbaar neer te leggen?

Voor de verschillende mogelijkheden voor het opstellen van onze collectoren willen wij u graag verwijzen naar de button Opstellingen.

4. Ik vind ze niet mooi, wat nu?

U kunt zich voorstellen dat SunDisc wat moeite heeft met deze vraag. Wellicht zult u het systeem meer gaan waarderen als u ondervindt hoe goed het functioneert. Verer kunt u onder de button Opstellingen een aantal praktische oplossingen vinden hoe u de collectoren aan het zicht kunt onttrekken.

5. Is het SunDisc systeem duurder dan andere systemen?

Per m2 is een SunDisc systeem duurder dan vergelijkbare systemen. Door het hoge rendement van de SunDisc collector hebt u echter minder (dak) oppervlak nodig. Daarnaast is een SunDisc systeem door zijn eenvoud snel te plaatsen waardoor uiteindelijk een SunDisc systeem niet duurder is dan een vergelijkbaar systeem.
Een onafhankelijk advies bureau heeft vastgesteld dat wij u met deze manier van zwembadverwarming het hoogste rendement per m2 kunnen bieden.

6. Is het SunDisc systeem ook geschikt voor een binnenbad?

Uiteraard kan een SunDisc systeem ook gebruikt worden voor het ondersteunen van verwarmingstoestellen die het water van binnenbaden verwarmen. Doordat bij binnenbaden over het algemeen de watertemperatuur op een hoger niveau gehouden wordt zal echter het rendement van elk willekeurig zonne-energie systeem lager zijn en daardoor de terugverdien tijd langer. Het water komt immers de collector in met een hogere temperatuur in vergelijking tot buitenbaden.
Het SunDisc systeem kan ook uitstekend gebruikt worden voor het voorverwarmen van suppletiewater.

7. Kan ik subsidie krijgen?

Aangezien zonne-energie systemen voor het verwarmen van zwembadwater economisch rendabel zijn, heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen op dit ogenblik geen subsidie te verstrekken voor dit soort systemen.

8. Wat is de terugverdientijd?

Indien het systeem correct gedimensioneerd en aangelegd is bedraagt de terugverdientijd ongeveer 5 jaar. Een en ander afhankelijk van de kosten voor de aanleg.
Uitgaande van 1800m3 gas per seizoen.
Per m3 €0,65(particulier gebruik, prijspijl 2015) x 1800 = €1170 besparing per seizoen.
Voor een goede vergelijking van de kosten voor een verwarmingsysteem dat gebruik maakt van conventionele energiedragers zoals gas, olie, electriciteit of een SunDisc zonnesysteem, moeten uiteraard ook de kosten voor de aanleg, onderhoud en de levensduur van de diverse systemen in ogenschouw genomen worden.
Onze dealer kan u desgewenst hierover nader informeren.

9. Wat is het voordeel ten opzichte van andere systemen?

Het grote voordeel van een SunDisc systeem is de levensduur, de vele opstellingsmogelijkheden en het hoge rendement. Door het hoge rendement hebt u minder (dak) oppervlak nodig in vergelijking met andere systemen. Een bijkomend voordeel is dat bijvoorbeeld bij een dakrenovatie de collectoren gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Andere systemen, welke bijvoorbeeld vastgelijmd worden hebben dit voordeel niet.

10. Wat is het voordeel van het SunDisc systeem ten opzichte van een warmtepomp?

Ondanks het feit dat een warmtepomp een hoog rendement heeft zal deze toch een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruiken. Daarnaast kan, afhankelijk van het systeem, de geluidsproductie hoog zijn en is de levensduur aanzienlijk korter in vergelijking met een SunDisc systeem. Uiteraard heeft een warmtepomp het voordeel dat tijdens een periode van slecht weer uw zwembad op temperatuur blijft. Dat voordeel gaat dan wel gepaard met een hogere energie rekening.
Zodra het weer na een periode van lage temperaturen verbetert, zal het SunDisc systeem slechts 1 tot 2 dagen nodig hebben om uw zwembadwater weer op een aangename temperatuur te brengen.
In het document het Rendement kunt u middels de grafieken inzicht krijgen wat het temperatuurverloop is over drie seizoenen.

11. Heb ik naast de SunDisc collectoren ook een afdekking nodig?

Voor een hoog comfort adviseert SunDisc ook te investeren in enige mate van afdekking. Hierdoor zal in het voor- en naseizoen voorkomen worden dat de energie die de zonnecollectoren opgewekt hebben gedurende de nacht niet weer verloren gaat.

12. Hoe snel wordt het zwembadwater warm?

Indien het systeem correct gedimensioneerd en aangelegd is zal uw zwembadwater in het voorjaar ongeveer 3 graden C per dag stijgen. Daarvan verliest u gedurende de nacht 0,5 tot 1 graden C zodat uw netto rendement 2 tot 2,5 graden C per dag bedraagt (afgedekt zwembad).

13. Hoeveel langer kan ik comfortabel zwemmen?

Indien het systeem correct gedimensioneerd en aangelegd is zal uw zwemseizoen verdubbelen. Hiermee willen wij zeggen dat indien u normaal gesproken, zonder verwarming bij x graden C zwemt en uw bad gedurende 8 weken die temperatuur bereikt, u bij gebruik van een SunDisc systeem 16 weken van uw zwembad gebruik kunt maken.
In de wetenschap dat u met een comfortabelere temperatuur een heerlijke duik in uw zwembad kunt nemen.

14. Hoeveel SunDisc collectoren heb ik nodig?

Uiteraard is hier de locatie (waar in Europa) en de mate van gewenst comfort van belang. Als vuistregel stelt SunDisc dat u voor het verdubbelen van uw zwemseizoen een minimale dekking nodig heeft van 30% van het zwembad oppervlak als het zwembad afgedekt is en 40% van de oppervlakte van uw zwembad als het zwembad niet is afgedekt. Indien deze percentages gehanteerd worden zal uw zwembadwater gemiddeld 7 graden hoger zijn ten opzichte van een onverwarmd bad.
Voorbeeld: een zwembad (in Nederland) van: 10m x 5m = 50m2 oppervlak.
Onafgedekt: 40% van het oppervlak heeft u nodig aan collector oppervlak = 20m2
20 : 3,81 = 5,25 collectoren. Afgerond zijn dit 5 collectoren
Afgedekt: 30% van het oppervlak heeft u nodig aan collector oppervlak = 15m2
15 : 3,81 = 3,94 collectoren. Afgerond zijn dit 4 collectoren.NB Het netto collector oppervlak van de SunDisc collector is 3,81m2
SunDisc adviseert het dekkingspercentage niet lager te kiezen. Dit is zeker van belang voor onafgedekte baden aangezien deze eerder hun warmte verliezen indien de nachttemperatuur laag is of tijdens een periode van slecht weer.
Mediterrane landen. Voor het mediterrane gebied kan het dekkingspercentage met ongeveer 10% verlaagd worden. Uiteraard is dit afhankelijk van de mate van het door u gewenste comfort.

15. Is de diepte van het zwembad belangrijk?

Nee, de diepte van het zwembad is niet belangrijk voor het bepalen van het aantal collectoren aangezien 95% van het warmteverlies (door verdamping en uitstraling) plaatsvindt aan het oppervlak. Een diep zwembad zal langer nodig hebben om op temperatuur te komen maar zal ook langer op temperatuur blijven.

20. Wat is het voordeel als ik meer SunDisc collectoren aanschaf dan geadviseerd?

Het grootste voordeel is dat uw bad dan sneller op de gewenste temperatuur is. Tevens zal uw bad een hogere temperatuur bereiken waarbij wij echter willen opmerken dat onze klanten het effect daarvan minder belangrijk vinden in vergelijking tot de snellere opwarming.

16. Kan ik minder collectoren aanschaffen dan geadviseerd?

Ja, maar dat adviseren wij uiteraard niet omdat u dan waarschijnlijk niet tevreden zult zijn. Wel is het eenvoudig mogelijk in een later stadium een extra collector aan te schakelen. Hierbij is het van belang dat onze dealer bij de aanleg rekening houdt met eventuele uitbreiding door:
De diameter van de aan- en afvoerleidingen zo te dimensioneren dat een groter aantal zonnecollectoren aangesloten kan worden;
Een pomp te installeren met voldoende capaciteit voor een groter aantal collectoren.

17. Moeten de SunDisc collectoren in de winter watervrij gemaakt worden?

Nee, de collectoren hoeven, in tegenstelling tot andere systemen niet droog geblazen te worden. Het volstaat om ze middels de hiervoor bestemd aftapkranen leeg te laten lopen of wel drukvrij te maken.

18. Waarom heb ik een SunDisc regeling nodig?

De SunDisc elektronische regeling is een wezenlijk onderdeel van het SunDisc zonneverwarming systeem doordat deze ervoor zorgt dat het hoge rendement van de collectoren ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het verwarmen van uw zwembad.
De regeling meet bijvoorbeeld tot op 0.1graden C nauwkeurig de temperatuur. Zonder deze regeling hebt u meer collectoren nodig hetgeen duurder is dan de aanschaf van een regeling.

18. Waarom heb ik een SunDisc regeling nodig?

De SunDisc elektronische regeling is een wezenlijk onderdeel van het SunDisc zonneverwarming systeem doordat deze ervoor zorgt dat het hoge rendement van de collectoren ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het verwarmen van uw zwembad.
De regeling meet bijvoorbeeld tot op 0.1graden C nauwkeurig de temperatuur. Zonder deze regeling hebt u meer collectoren nodig hetgeen duurder is dan de aanschaf van een regeling.

19. Wanneer moet ik het systeem aanzetten?

SunDisc adviseert u het systeem 2 tot 3 weken voor aanvang van het seizoen in werking te stellen zodat die periode gebruikt kan worden voor het aanwarmen van uw zwembad, zodat u tijdig kunt genieten.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Lees meer over onze privacyverklaring

Ik ga akkoordLees meer